Fighting for peace is like fucking for virginity...

last.fm

mp3 player

Kontakt

ICQ: 338328204 Offline forever

Jabber a e-mail: johnny64(kyslá_ryba)swissjabber(puntík)org Jabber Online Status Indicator

Skype: johnny64-konik SKYPE Online Status Indicator

Talker: Smejoland, CrAzY Talker

IRC: #LubomirR @ OperaNet, #iPodLinux @ freenode

Kalendár

« September 2018 »
P U S Š P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

RSS

RSS Articles

Googoth

Štátnica à la Metodova

Kategória: Å kola a podobné zverstvá
Uložené: 2009 jún 28, Nedeľa 22:43

Už som sem dosÅ¥ dlho nič nenapísal, ale opäť to tu využijem na zverejnenie textu, o ktorom dúfam, že eÅ¡te niekomu uÅ¡etrí kopu nervov, o ktoré ma pripravila inÅ¡titúcia, ktorá ma obohacovala posledných päť rokov, a s ktorou už nechcem maÅ¥ nič spoločné – Bilingválna sekcia Spojenej Å¡koly na Metodovej ulici v Bratislave.

Ako prvý odstavec napovedá, tento článok je určený predovÅ¡etkým pre úbožiakov, ktorí, netuÅ¡iac, čo ich čaká, sa upísali na päť rokov na Å¡túdium vyÅ¡Å¡ie spomínanej inÅ¡titúcii, prípadne pre tých, ktorí zvažujú, že sa takto upíšu, aby mohli zvážiÅ¥, či im to stojí za to. Ak aj nepatríte do žiadnej z týchto kategórií, ale poznáte niekoho, kto do niektorej patrí, dajte mu vedieÅ¥ o tomto článku.

Pôvodne som toto začal písaÅ¥ ako poriadne dlhý výpis vÅ¡etkého, nad čím som sa nestíhal čudovaÅ¥, že je v takej Å¡kole možné, ale vzhľadom na to, že väčšina z týchto vecí by tak či tak zaujímala možno dvoch ľudí okrem mňa, od tohto zámeru som upustil. Namiesto toho rozoberiem vo väčších detailoch iba jednu záležitosÅ¥, ktorá by mohla zaujímaÅ¥ viacerých metodkárov – Å¡tátnica.

V Äase písania tohto článku je na stránke Å¡koly napísané:

Žiaci po úspeÅ¡nom absolvovaní maturitných skúšok získajú okrem maturitného vysvedčenia aj vysvedčenie o odbornej Å¡tátnej jazykovej skúške a osvedčenie o jazykovej spôsobilosti vydané francúzskou stranou.

Toto znie celkom pekne, nie? Spravím prijímačky, budem sa učiÅ¥ polovicu predmetov vo francúzÅ¡tine, zmaturujem a navyÅ¡e eÅ¡te dostanem Å¡tátnicu. Niekto si povie – prečo nie, o rok dlhÅ¡ie Å¡túdium, ale nebudem maÅ¥ ani najmenší problém prípadne ísÅ¥ Å¡tudovaÅ¥, resp. pracovaÅ¥ do Francúzska. Pozrime sa teraz na niektoré detaily, ktoré vám takto na začiatku nepovedia. PresnejÅ¡ie, popíšem, aké informácie a kedy sa dostali po nás.

Prvé tri roky nikto na maturitu ani nepomyslí, pretože je eÅ¡te príliÅ¡ ďaleko na to, aby sa ňou niekto zaoberal. Príde Å¡tvrtý ročník, v ktorom je maturita zo slovenčiny a z francúzÅ¡tiny. Vtedy sa trieda začne zaujímaÅ¥, čo to presne obnáša a dozvie sa, že na Å¡tátnicu treba úspeÅ¡ne zmaturovaÅ¥ z francúzÅ¡tiny aspoň na trojku z písomnej aj z Ãºstnej časti. Následne v piatom ročníku, kedy sú písomné maturity z troch prírodovedných predmetov, treba aspoň jeden daÅ¥ aspoň na trojku a táto známka sa napíše na Å¡tátnicu. Celkom jednoduché.

Celá trieda úspeÅ¡ne splní podmienku pre Å¡tvrtý ročník a ide sa do piateho. Na začiatku ročníka treba vyplniÅ¥ a odovzdaÅ¥ záväzné prihlášky na zvyÅ¡né maturitné skúšky. Vtedy učitelia odporúčajú záujemcom o Ãºstne skúšky z prírodovedných predmetov zapísaÅ¥ si ich po francúzsky, pretože sme sa ich neučili podľa slovenských osnov. Po úspeÅ¡nom odovzdaní prihlášok príde informácia, že tí, ktorí si zapísali ústne skúšky po francúzsky, budú maÅ¥ na Å¡tátnici známku z tejto ústnej skúšky. Poteší, vÅ¡akže? Najmä tých, ktorí si zapísali ústnu matematiku po francúzsky iba do počtu.

Prejde pol roka a niekedy v apríli príde zástupca vo Å¡tvrtok do triedy s tým, že kto chce Å¡tátnicu, musí do Å¡tyroch dní vyplniÅ¥ prihlášku, zaplatiÅ¥ 40€ na účet 1. Å tátnej jazykovej Å¡koly a prihlášku aj s potvrdením o zaplatení zaniesÅ¥ na Palisády. Ejha, čo to? Aký poplatok? Prečo nám o Åˆom doteraz nikto nič nepovedal? Prečo sa o Åˆom nič nepíše na stránke, kde je informácia o Å¡tátnici podaná tak, že ju dostane každý úspeÅ¡ný maturant?

O deň neskôr príde zástupca do triedy opäť a tentokrát povie, že eÅ¡te nikto nemá nič platiÅ¥. V utorok, o Å¡tyri dni neskôr, príde spolužiačka s tým, že na jazykovke sa dozvedela, že to treba zaplatiÅ¥ do zajtra. Ale čo to? Nevravel predsa zástupca, že to eÅ¡te platiÅ¥ nemáme? Na otázku, prečo nám to povedal tak, ako povedal, odpovedá, že on o ničom nevie a Å¾e si to máme rieÅ¡iÅ¥ sami.

Ja osobne som sa z dôvodu neprítomnosti v Bratislave o termíne dozvedel až v stredu, kedy som nemal dostatočnú hotovosÅ¥ na zaplatenie, účet v banke som vtedy nemal, takže ejha, prüfer, nemám Å¡ancu to zaplatiÅ¥ načas. Píšem e-mail na adresu, ktorá je na webe jazykovky s otázkou, či môžem zaplatiÅ¥ deň po termíne.

Na druhý deň, samozrejme, odpoveď žiadna, preto poobede volám do jazykovky, či eÅ¡te má zmysel platiÅ¥ to a Äi ma nepoÅ¡lú do prdele, samozrejme, bez vrátenia peňazí. Spojovateľka ma straÅ¡ným spôsobom zreve, že to už malo byÅ¥ zaplatené, že termíny si mám sledovaÅ¥ sám. Povie mi niekto, ako, keď na webe žiaden termín napísaný nie je a zástupca nám povedal, že s tým nemá nič? NaÅ¡Å¥astie ma spojovateľka prepojí na tajomníčku a tá vraví, že eÅ¡te je to v pohode, ale bolo by dobré, keby som to stihol do konca týždňa.

Až do konca maturít už sme to naÅ¡Å¥astie prežili bez ďalších nečakaných incidentov. ÚspeÅ¡ne sme zmaturovali, známky sú krásne jednotky a dvojky. Zrazu pri odovzdávaní vysvedčení sa nestíhame čudovaÅ¥, ako má takmer celá trieda na vysvedčení o Å¡tátnej jazykovej skúške trojku. Pýtame sa triednej, čo to má znamenaÅ¥. Tá o pár dní neskôr napíše mail, že známky určuje jazyková Å¡kola podľa nejakého prísnejÅ¡ieho kľúča a Å¾e detaily si máme rieÅ¡iÅ¥ s nimi.

Preto mierime na jazykovku, kde nás najprv zástupkyňa pre francúzsky jazyk chce poslaÅ¥ na Metodovu, že nám mali vÅ¡etko vysvetliÅ¥ tam. Aké nečakané. Po chvíli prehovárania napokon vysvetlí, že Å¡tátnica sa určuje z piatich známok – Å¡tyri známky z Ãºstnych skúšok a jedna z písomnej. ÄŒo to má znamenaÅ¥? My máme ústnu iba jednu a písomné Å¡tyri. A len tak medzi rečou, o tom poplatku nám vraj mal zástupca povedaÅ¥ najneskôr na začiatku Å¡tvrtého ročníka.

Vysvitá, že ako „ústne známky“ máme zapísanú dvakrát známku z Ãºstnej odpovede z francúzÅ¡tiny a dvakrát najlepÅ¡iu známku z písomnej skúšky z odborného predmetu. Tie sa aritmeticky spriemerujú a výsledok sa zaokrúhli nahor, je to predsa seriózna a náročná skúška a oni nebudú nikomu prilepÅ¡ovaÅ¥. Táto známka sa následne spriemeruje so známkou z písomnej skúšky z francúzÅ¡tiny a opäť sa zaokrúhli nahor.

Ale čo to? Prečo nám vÅ¡etci hovorili, že písomnou skúškou z francúzÅ¡tiny stačí nejak prejsÅ¥ na trojku, keď tvorí polovicu známky? To sa potom nemôžem čudovaÅ¥, že keď som vzhľadom na zhorÅ¡ené podmienky horko-Å¥ažko dal argumentačku na trojku a Äalej to nerieÅ¡il, už nemám praktickú Å¡ancu na lepÅ¡iu známku na Å¡tánicu.

Ale toto vám nikto nepovie, kým nie je neskoro. Rovnako ako s tým poplatkom. Lebo eÅ¡te by sa nedajfiÅ¡mo ukázalo, že celá tá Å¡kola nie je až taká úžasná a výhodná, ako sa tvári.

Trvalý odkaz
Ivan
2011 február 16, Streda 18:43; IP: 95.102.96.15
dobre si to napisal....nas teraz este viac odrbali
2011 február 16, Streda 19:21; IP: 158.195.210.164
Hmm, veľmi rád si prečítam ako konkrétne, ak sa ti teda chce. (-; A vôbec, ako sa vyvíja úroveň celej tej školy a tak. (-;
Powered by sBLOG XHTML 1.0 Strict PHP CSS
Miestny čas: 2018 september 22, Sobota 15:57 GMT+1
Powered by sBLOG © 2005 Servous